Bijdragen aan realisatie klimaatdoelen

Zonneplas Paardeweide is een initiatief van Novar en Vrijopnaam. Het gebied waar de zonneplas is voorzien is een oude zandwinningslocatie in Darp. Het totale gebied is 14,7 hectare groot. Het daadwerkelijke oppervlak van het zonneproject zal circa 9 hectare omvatten.

De geplande vermogensomvang van Zonneplas Paardeweide is 11 MWp waarmee ieder jaar 10 miljoen kWh hernieuwbare elektriciteit opgewekt kan worden. Dat is genoeg voor bijna 3.800 huishoudens en 3 kiloton CO2-uitstootreductie per jaar.

Parkontwerp

  • Locatie ligt niet in uitgesloten gebied en is een voormalige en kleinschalige zandwinlocatie (geen agrarische grond).
  • Tussen de rijen zonnepanelen wordt extra ruimte vrijgehouden voor lichtinval. 80% bedekt / 20% onbedekt regel wijken we vanaf. Locatie Paardeweide: +/- 60% bedekt / 40% onbedekt. 
  • Hoogte passend bij landschapstype: Panelen niet boven <1m ten opzichte van het wateroppervlak.
  • Exploitatietermijn 25 jaar.
  • In elke fase houden we rekening met ecologie. Van ontwikkelfase tot bouw- en beheerfase. De ruimte rondom de zonnepanelen, aan de oever van de plas zaait Vrijopnaam in met een op maat gemaakt mengsel van inheemse bloem- en kruidenrijke grassen, ter bevordering van de biodiversiteit ter plekke.

Proces en planning

De voorbereidingen voor de zonneplas zijn gestart. Op 15 maart brachten de raadsleden een bezoek op locatie met Novar en Vrijopnaam. Tijdens de informatieavond op 24 april werden o.a. omwonenden geïnformeerd over de plannen tijdens een presentatie. Inmiddels is een oriënterend veldonderzoek en bronnenonderzoek uitgevoerd naar de effecten van de zonneplas op beschermde soorten, houtopstanden en is het gebied beoordeeld in het kader van de Wet natuurbescherming. Het resultaat hiervan is te lezen in de quickscan flora en fauna

De verwachting is dat de vergunning voor dit project in de zomer van 2024 aangevraagd wordt. Meer details volgen nog. 

Locatie

De zonneplas wordt gerealiseerd in Darp, in de gemeente Westerveld (Drenthe) op het kadastrale perceel: HVT03-R-104. Het betreft een voormalige zandwinningslocatie aan de Paardeweide, tussen de Paardeweide en de Veenrustweg.

Vragen? Laat het ons weten!

Heb je vragen over zonneplas Paardeweide of heb je een idee of suggestie? We komen graag in gesprek!

Laat je gegevens achter en we nemen contact met je op.

Of neem direct contact op via 085-05 16 881.