Procesparticipatie

Procesparticipatie betreft het kunnen meedenken en praten over het planvoornemen van Novar en Vrijopnaam voor Zonneplas Paardeweide. Daarvoor zoeken Novar en Vrijopnaam actief de dialoog gedurende het ontwikkeltraject.

In het voorjaar van 2024 is een start gemaakt, via keukentafelgesprekken bij bewoners van de Paardeweide in Darp, en via de (eerste) plenaire informatiebijeenkomst bij De Veurdeale aan de Veendijk in Havelte (24 april 2024, presentatie).

Vrijopnaam en Novar staan in het hele traject van ontwikkeling open voor vragen, suggesties, ideeën & wensen van alle belanghebbenden. Neem contact op als u met ons het gesprek over Zonneplas Paardeweide aan wil gaan.

Om te borgen dat afspraken en toezeggingen m.b.t. het project naar de werkelijkheid worden vertaald, sluiten de initiatiefnemers en de omgeving rondom de vergunningsaanvraag (verwacht medio 2024) een zogenaamde "Omgevingsovereenkomst, onder toezicht van de gemeente Westerveld als bevoegd gezag.

Financiële participatie

Financiële participatie is mogelijk op verschillende manieren. Omwonenden worden in eerste instantie in staat gesteld om mee te profiteren van zonneplas Paardeweide.

Hieronder leggen we uit dat dit mogelijk is via (1) Eigenaarschap, (2) Paneelopnaam, (3) Crowdfunding en (4) Gebiedsfonds.

(1) Eigenaarschap

In lijn met het beleidskader van de gemeente Westerveld is het streven van Novar en Vrijopnaam 50% van het eigendom van de project-BV beschikbaar te stellen aan een (samenwerking van) lokale energiecoöperatie(s). Novar en Vrijopnaam vullen dan gezamenlijk de andere 50% in (beide 25%).

De gemeente Westerveld heeft een Kwartiermaker (Dirk Gerrits) aangesteld die momenteel de haalbaarheid/wenselijkheid hiervan onderzoekt. Bestaande lokale coöperatieve verenigingen/initiatieven zoals de Buurtvereniging Veendijk, Energiecoöperatie Westerveld en Duurzaam Nijeveen zijn organisaties die zich al oriënteren op de invulling van (een deel van) het lokale eigenaarschap. Iedereen die dit wil, kan zich aansluiten bij dergelijke bestaande lokale initiatieven en/of het gesprek aangaan met de Kwartiermaker enerzijds en Novar/Vrijopnaam anderzijds als initiatiefnemers.

Belangrijk hierbij is: lokaal eigenaarschap via aandelen van de project-BV staat gelijk aan risicodragend ondernemen. Hierbij gaan kosten (ruim) voor de baten uit en de investering in de zonneplas zal zich pas op lange termijn terugverdienen, waarbij ook nog het scenario bestaat dat de zonneplas niet door kan gaan, bijvoorbeeld omdat de vergunning, SDE-subsidie en/of netaansluiting in de praktijk niet georganiseerd kunnen worden.

De Kwartiermaker, Novar en Vrijopnaam stemmen regelmatig af over de haalbaarheid en wenselijkheid van 50% lokaal eigendom en zaken als de voortgang, timing et cetera.

(2) Paneelopnaam

Wat de aanpak van energieleverancier Vrijopnaam uniek maakt, is de mogelijkheid je eigen zonnestroom op te wekken in een zonnepark bij jou in de buurt, dankzij een “Paneelopnaam”. Dit Paneelopnaam is een recht op een deel van de stroomopbrengst van een zonnepark, voor een vaste periode. Concreet: je stapt over naar energieleverancier Vrijopnaam, koopt een Paneelopnaam voor 99 euro en de stroomopbrengst van jouw panelen wordt op je energienota verrekend.

De vergoeding voor de stroom die jouw Paneelopnaam opwekt is de komende 9 jaar helemaal voor jou. Vrijopnaam garandeert een minimale opbrengst van 250 kWh per jaar per Paneelopnaam. De stroomopbrengst van jouw panelen wordt jaarlijks verrekend op je energienota tegen het 'kale' leveringstarief met een maximum van € 0,10 per kWh. De optie Paneelopnaam zal altijd onderdeel van de projectexploitatie zijn/worden. Deze optie kan naast de onder 1, 3 en 4 genoemde (meer onzekere) alternatieven bestaan.

Zelf stroom opwekken in een zonnepark

Energiebedrijf Vrijopnaam ontwikkelt zonneparken samen met en voor omwonenden. In ieder project zoeken we de beste vormen van participatie. Ieder project is maatwerk en in ieder project is het zoeken: welke participatievorm past het beste? Omwonenden en geïnteresseerden kunnen participeren via een Paneelopnaam. Een zonnepaneel uit het zonnepark, waarmee je zelf zonnestroom opwekt. Dat is makkelijk, fun én duurzaam.

Het is op dit moment nog niet mogelijk te participeren via panelen aan de zonneplas. Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief. Wil je alvast meer lezen over zelf zonnestroom opwekken met panelen uit een zonnepark bij jou in de buurt? Neem dan gerust een alvast een kijkje op de website.

(3) Crowdfunding

Waar Paneelopnaam deelname via de energierekening beoogt, is crowdfunding een methodiek om als omwonende mee te profiteren zonder dat je van energieleverancier hoeft te wisselen. Kort gezegd is het idee dat je een lening verstrekt aan de projecteigenaar, die deze lening in de loop der tijd terugbetaalt met wat rente daarbovenop vanuit de gegenereerde projectkasstromen.

Gewoonlijk gaat het dan om een 10- of 15-jarige lening met een rentepercentage in de ordegrootte 3-5%, afhankelijk van de rendabiliteit van het project. Crowdfunding is een mogelijkheid, maar het is niet zeker dat deze optie daadwerkelijk kan worden aangeboden, omdat een bancaire projectfinancier niet altijd groen licht geeft aan een projecteigenaar om een deel van de benodigde eigen investering via crowdfunding bij elkaar te organiseren.

(4) Gebiedsfonds

Wanneer het niet lukt 50% van de aandelen van de project-BV lokaal te organiseren, dan is een vaste afdracht vanuit de projectkasstromen door de projecteigenaar aan een lokaal fonds een (voor de omgeving risicoloos) alternatief om de winsten deels ook lokaal te laten landen. Dit geld komt dan jaarlijks lokaal beschikbaar en kan onder nader op te stellen spelregels worden besteed, bijvoorbeeld aan verduurzamingsmaatregelen, een buurtfeest of nog iets heel anders.

Meestal gaat dit om een bedrag in de ordegrootte van € 0,20 - € 0,40 per MWh geproduceerde hernieuwbare stroom. Vertaald naar de context van Zonneplas Paardeweide gaat dit dan om een afdracht van € 2.000 - € 4.000 per jaar voor de volledige exploitatieduur van 25 jaar.